Jednozna?n? nejlepší raft na sv?te Ani na Zambezi není takový Plavba je bezpe?ná voda tepla Servis dokonalý a pe?eje ješt? v?tší než na Zambezi v JAR Ur?it? doporu?uji jako v?c kterou nikde jinde na sv?te nezažijete.